Regeringen vil lægge AKF, KREVI og DSI sammen til et nyt analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner. I et fælles høringssvar peger FTF, LO og AC på, at lovforslaget har nogle mangler, som sætter spørgsmålstegn ved det nye instituts uafhængighed og evne til at levere bred, anvendt forskning af høj kvalitet om den offentlige sektors udvikling.