Klima og investeringer i grøn omstling: Arbejdere på rundt stålstillads

FH og KL: Vi har akut brug for et nyt, grønt job-redskab

Den grønne omstilling kræver nye kompetencer på arbejdsmarkedet. Derfor er der brug for, at jobcentrene får nye og bedre muligheder for at vise vej for ledige på fremtidens arbejdsmarked. Konkret er der brug for et nyt, grønt blik på arbejdsmarkedet, mener FH.

Corona-test

Allan Lyngsø Madsen: Opskriften til at få Danmark tilbage på sporet er klar

Selv om Danmark indtil videre har klaret sig bedre, end man havde frygtet, må vi ikke hvile på laurbærerne. Der er stadig risiko for økonomiske efterveer. Derfor bør vi investere os ud af krisen. Her viser FH’s helhedsplan netop vejen til, hvordan vi både kan sætte ind mod klimaudfordringerne, skabe flere gode job og sikre social retfærdighed.

Coronakrise: Lizette Risgaard på pressemøde om Trepartsaftale

Den danske model er et vigtigt værn mod krisen

Coronakrisen har vist os, at når det kommer til at afbøde slagene fra store kriser, så er vores danske model utrolig vigtig og effektiv. Hele 11 trepartsaftaler er det allerede blevet til, siden krisen startede. Det kan kun lade sig gøre, fordi de fleste lønmodtagere i Danmark er omfattet af overenskomster, som er forhandlet mellem lønmodtagernes og arbejdsgivernes organisationer.

To industriarbejdere drøfter et problem, der kan ses på pc'en. Aplha Laval

FH og FSR: Tørre tal baner vejen for virksomheder og medarbejdere

Når virksomhederne skal beregne deres klimaaftryk er der et stort potentiale for at inddrage medarbejdernes viden og forslag. Det er nemlig ofte de enkelte medarbejdere med jord under neglene, der kan se nye løsninger og idéer til, hvordan man bedst sparer på energien, mindsker spild eller køber mere klimavenlige råvarer.

Klima: Høstmaskiner i gang på marken.

Kommission skal bane vejen for klimaafgifter

Danmark står over for en kolossal forandring. Klimaudfordringerne skal tages alvorligt, og det kræver store omstillinger. Derfor barsler regeringen med en grøn skattereform, som skal bidrage til at nå i mål med de reduktioner, som folketinget har forpligtet sig på i Klimaloven. I FH foreslår vi at nedsætte en ekspertkommission, der skal vise vejen til CO2-afgifter på en ansvarlig måde.

Murer flytter på mursten

Folkepension: Afskaffelse af modregning vil øge uligheden

De Radikale vil afskaffe modregningen for arbejdsindkomst i folkepensionen. Det er en rigtig dårlig ide. Resultatet ville nemlig blot være, at man deler en masse penge ud til sunde og raske akademikere, som alligevel var fortsat med at arbejde efter folkepensionsalderen.

Allan Lyngsø Madsen: Sæt konkurrence på produktmarkedet under lup

Konkurrence mellem virksomheder spiller en afgørende rolle, når vi skal have en højere produktivitet. Desværre tyder Produktivitetsrådet seneste rapport på, at der er en svækket konkurrencesituation på produktmarkederne. Derfor er det glædeligt, at regeringens nye kommission for andengenerationsreformer skal sikre en mere sund og effektiv regulering af konkurrencen.

Mandlig industrimedarbejder. Nordic Sukker.

Majbrit Berlau: Vi skal styrke mænds sundhed

Den forventede levetid for 30-årige ufaglærte mænd er 7,6 år kortere end for mænd med en lang videregående uddannelse. Derfor markerer Fagbevægelsens Hovedorganisation i dag Mændenes internationale dag ved at sætte fokus på uligheden i sundhed blandt mænd.

Arbejder på vedj ned fra skurvognen

Social dumping: Udenlandske arbejdstagere bor uhygiejnisk

Uhygiejniske og trange boligforhold øger smitterisikoen blandt udenlandske arbejdstagere, som risikerer at bringe virus ind på danske arbejdspladser. Derfor er det afgørende, at der indføres mindstekrav til ”arbejdsrelateret indkvartering” i arbejdsmiljølovgivningen, samt at Arbejdstilsynet fremover får tilsynsforpligtelsen for at håndhæve reglerne.