FH’s socialrådgiver- og arbejdsskadeordning

Rådgivning og sagsbehandling af sociale sager for flg. organisationer:
Artistforbundet
Cabin Union Denmark CAU og MCU
Dansk Musiker Forbund
Dansk Skuespillerforbund
Dansk Tandplejerforening
Dansk Told & Skatteforbund
Danske Fodterapeuter
Danske Psykomotoriske Terapeuter
Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører
FAF
Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd (TAT)
Forsikringsforbundet
Frederiksberg Kommunalforening
Kort- og Landmålingsteknikernes Forening
Kriminalforsorgsforeningen
Organistforeningen
Politiforbundet
PROSA
Sammenslutningen af Funktionærer SAFU
Trafikforbundet
VIFTEN – Ansatte i Folketinget under CO10

Rådgivning og sagsbehandling af arbejdsskadesager for flg. organisationer:
Cabin Union Denmark CAU og MCU
Danmarks Kordegneforening
Dansk Formands Forening
Dansk Korforbund
Dansk Musiker Forbund
Dansk Skuespillerforbund
Dansk Tandplejerforening
Dansk Told & Skatteforbund
Danske Fodterapeuter
Danske Psykomotoriske Terapeuter
Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører
DOBL
FAF
Farmakonomforeningen
Foreningen af danske inseminører
Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd (TAT)
Forsikringsforbundet
Frederiksberg Kommunalforening
Gentofte Kommunal Forening
HI – Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-kultur- og fritidssektoren
Kort- og Landmålingsteknikernes Forening
Kriminalforsorgsforeningen
Organistforeningen
Sammenslutningen af Funktionærer SAFU
Trafikforbundet VIFTEN – Ansatte i Folketinget under CO10