Retspolitisk ansvar

  • Kontraktret
  • Civil proces

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

  • 3F Byggegruppen
  • BAT Kartellet