Arbejdsopgaver – medlemsorganisationer:

 • 3F Byggegruppen
 • 3F – Transportgruppen
 • Dansk Metal
 • Trafikforbundet
 • Merkonomernes Hovedorganisation
 • Danske Pskykomotoriske Terapeuter
 • Hoffunktionærforeningen
 • Personaleforeningen for KL, med tilsluttede institutioner
 • Radiograf Rådet
 • Radiotelegrafistforeningen af 1917
 • Turistførerforeningen

Arbejdsopgaver ud over sagsførelse:
Kontraktret og civil proces