(Team B: Camilla Linea Nørgaard Quvang, Evelyn Jørgensen, Rie Matilde Bjørkman, Rune Asmussen og Teis Halsboe-Larsen)

Arbejdsområde:

 • Arbejder blandt andet med følgende retspolitiske områder:
  • foreningsret
  • obligationsret
  • kontrolforanstaltninger
  • arbejdstid
  • aktuelle EU-domme
  • menneskerettigheder
  • sygedagpengeregler
  • civil proces
  • transport – til vands, til lands og i luften
  • Green Meadow
  • sparring og vidensopsamling
  • ligebehandling
  • virksomhedsoverdragelsesloven

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

 • Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane (Luftfart)
 • Danmarks Symfoniorkester
 • Dansk Artistforbund
 • Dansk Kor Forbund
 • Dansk Musikerforbund
 • Dansk Skuespillerforbund
 • Danske Elitesportsudøveres Forening
 • FOA
 • GIMK
 • Håndboldsspillerforeningen
 • Landorkestermusikernes Fællesråd
 • Medieforbundet i DR
 • Spillerforeningen
 • Trafikforbundet