Retspolitisk ansvar
Arbejdstid
Sygedagpengeregler
Foreningsret
Menneskerettigheder
Virksomhedsoverdragelsesloven
Transport – til vands, land og i luften
Barselsloven
Lige- og forskelsbehandling (alder, handicap, køn mv.)
Kontrolforanstaltninger
Forvaltningsret

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:
3F Privat Service
3F Den Grønne Gruppe
3F Hotel og Restauration
BUPL
Dansk Sygeplejeråd, DSR
CO10
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Kordegneforening
Foreningen af danske Kirkegårdsledere
Skovfogedernes CO10
Danske Skov og Landskabsingeniører
Danske Bioanalytikere
Kost- og Ernæringsforbundet
Viften – Ansatte i Folketinget
Uddannelsesforbundet
TAT – foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd
Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane, BLJ

Løbende arbejdsopgaver
Aktuelle EU-domme