Arbejdsopgaver – medlemsorganisationer:

 • DSR (Sygeplejerskerne) / Sundhedskartellet
 • Jordemoderforeningen
 • BUPL
 • CO10
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • 3F Privat Service
 • Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane, BLJ
 • Malerforbundet
 • 3F Offentlig gruppe
 • 3F Den Grønne Gruppe
 • Danmarks Kordegneforening
 • Foreningen af danske Kirkegårdsledere
 • Skovfogedernes CO10 Forening
 • Danske Skov og landskabsingeniører
 • Danske Bioanalytikere
 • Kost- og Ernæringsforbundet
 • Viften (Folketinget)
 • Uddannelsesforbundet
 • TAT – Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd

Arbejdsopgaver ud over sagsførelse:
Tvistighedsnævnet, udenlandsk arbejdskraft/udstationering og social dumping, EU-implementering, aktuelle EU-domme, transport – til vands, til lands og i luften, arbejdstid, kontrolforanstaltninger, menneskerettigheder, virksomhedsoverdragelsesloven, foreningsret, sygedagpengeregler, lige- og forskelsbehandling og barselsloven

Interne udvalg og arbejdsgrupper:
Koordinationsgruppe om udenlandsk arbejdskraft
Arbejdsgruppe om virksomhedsoverdragelse
Arbejdsgruppe om ligebehandling