Team B: Camilla Linea Nørgaard Jepsen, Evelyn Jørgensen, Rie Matilde Bjørkman, Rune Asmussen og Teis Halsboe-Larsen

Retspolitisk ansvar:

 • Foreningsret (Anne Gausland og Mathias Bukhave er biansvarlige)
 • Obligationsret (Camilla Linea Nørgaard Jepsen er biansvarlig)
 • Kontrolforanstaltninger (Mathias Bukhave er biansvarlig)
 • Arbejdstid (Mads Buur Heisel og Lotte Dickow Schmidt er biansvarlige)
 • Menneskerettigheder (Lotte Dickow Schmidt er biansvarlig)
 • Sygedagpengeregler (socialrådgivere er biansvarlige)
 • Lige- og forskelsbehandling (María Auken er hovedansvarlig)
 • Civil proces (Ulrik Mayland er hovedansvarlig)
 • Transport – til vands, til lands og i luften (Evelyn Jørgensen er hovedansvarlig)

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

 • Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane (Luftfart)
 • Danmarks Symfoniorkester
 • Dansk Artistforbund
 • Dansk Kor Forbund
 • Dansk Musikerforbund
 • Dansk Skuespillerforbund
 • Danske Elitesportsudøveres Forening
 • Håndboldsspillerforeningen
 • Landorkestermusikernes Fællesråd
 • Spillerforeningen
 • Trafikforbundet