Retspolitisk ansvar
Arbejdstid
Sygedagpengeregler
Foreningsret
Menneskerettigheder
Virksomhedsoverdragelsesloven
Transport – til vands, land og i luften
Barselsloven
Lige- og forskelsbehandling (alder, handicap, køn mv.)
Kontrolforanstaltninger
Forvaltningsret

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:
3F Privat Service
Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane, BLJ
Malerforbundet

Løbende arbejdsopgaver
Aktuelle EU-domme