• Retspolitisk ansvar
 • Arbejdstid
 • Sygedagpengeregler
 • Foreningsret
 • Menneskerettigheder
 • Virksomhedsoverdragelsesloven
 • Transport – til vands, land og i luften
 • Barselsloven
 • Lige- og forskelsbehandling (alder, handicap, køn mv.)
 • Kontrolforanstaltninger
 • Forvaltningsret

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

 • 3F Privat Service (rengøring) / Maria (hotel)
 • Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane, BLJ
 • Dansk Skuespillerforbund
 • Dansk Artist Forbund
 • Dansk Musiker Forbund
 • FOA
 • GIMK
 • Medieforbundet
 • Trafikforbundet

Løbende arbejdsopgaver
Aktuelle EU-domme