Arbejdsområde:

  • Aktivitetsbudget
  • Budgetopfølgning
  • Rapportering
  • Regnskab
  • Finansielle og materielle anlægsaktiver
  • Forsikring – administration