Løbende arbejdsopgaver:
Fællesmøder (+ alle jurister)
Grænsesager
Samarbejdsområdet