Team C: Anne Gausland, Berit Lassen, Mathias Bukhave og María Auken

Retspolitisk ansvar:

 • Ansættelsesbeviser (Anne Gausland og Berit Lassen er biansvarlige)
 • Ansættelsesklausuler (Berit Lassen er biansvarlig)
 • GDPR (Ann-Beth Kirkegaard er biansvarlig)
 • Foreningsret (Rune Asmussen er hovedansvarlig)
 • Erhvervsuddannelsesloven (Lene Casadepax er hovedansvarlig)
 • Kontrolforanstaltninger (Rune Asmussen er hovedansvarlig)
 • Arbejdsmiljø og AMR (Ann-Beth Kirkegaard er hovedansvarlig)
 • Funktionærloven (María Auken er hovedansvarlig)

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

 • Frederiksberg Kommunalforening
 • Fængselsforbundet
 • HK Handel
 • HK Privat
 • Kriminalforsorgsforeningen
 • Musikere i Forsvaret
 • SAFU