(Team A: Ann-Beth Kirkegaard, Bjørn Elling, Dennis Schnell-Lauritzen, Lene Casadepax, Lotte Dickow Schmidth, Mads Buur Heisel og Ulrik Mayland)

Arbejdsområde:

 • Arbejder blandt andet med følgende retspolitiske områder:
  • Green Meadow
  • ferieloven
  • ferieforum
  • sympatikonflikter (koordinerende møder)
  • arbejdstid
  • mindstelønsdirektivet
  • udbud
  • arbejdsklausuler
  • kontrol og håndhævelse
  • myndighedskontrol

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

 • DOBL – Det offentlige beredskabs landsforbund