Arbejdsområde:

 • Sekretær og sekretariatsfunktioner for afdelingens jurister, især Evelyn Jørgensen og Teis Halsboe-Larsen.
  Herunder:
  • 3F-Transportgruppen, Dansk El-forbund og Malerforbundet
  • Fællesmøder på hele 3F-området
  • Fagretlige sager i Team B
  • Sager vedr. uddannelsesfondssager vedr. Byggegruppen
  • Konfliktområdet
  • PowerPoint opgaver
  • Receptionsafløser
  • Elevkoordinator