Retspolitisk ansvar

  • Vikarer
  • Atypisk ansatte og platformsøkonomi
  • Digitaliseringsprojekt
  • Menneskerettigheder
  • Arbejdstid

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning:

  • 3F Den grønne gruppe