Retspolitisk ansvar
Vikarer
Atypisk ansatte og platformsøkonomi

Løbende arbejdsopgaver
Aktuelle EU-domme
EU-implementering (politisk tovholder for området)
Udenlandsk arbejdskraft/udstationering og social dumping
Kommunikation