Arbejdsopgaver:

 • FH’s europæiske interesser og politikudvikling inden for:
 • EU-retlige forhold, særligt arbejdskraftsspørgsmål, social dumping og virksom­hedsregulering
 • Udvikling af FH’s juridiske specialviden på EU- og internationalt område
 • EU’s traktater og ILO-ret
 • Arbejdsretlige og selskabsretlige direktiver mv., herunder:
 • Overvågning af EU-Domstolens verserende sager
 • Overvågning af EU-initiativer, der kan indebære risiko for social dumping for ar­bejdskraften
 • Juridisk og arbejdsretlig rådgivning for arbejdsretskonsulenterne i AAU i forhold til EU-specialudval­gene
 • Udflytning af danske arbejdspladser i forhold til EU-regler
 • Menneskerettigheder, herunder den europæiske menneskerettighedsdomstol og Den Europæiske Socialpagt
 • Implementering.

Aktuelle politiske sager:
Arbejdsvilkårsdirektivet , whistleblower-beskyttelse, TCA/legal framework, implementering af udstationeringsdirektivet.
Arbejdsområderne relaterer sig til nedenstående udvalg etc.

Repræsentation i eksterne udvalg etc.:

 • EFS-NETLEX – juridisk netværk (sammen med PNI og HEBE)
 • EFS-komité om kollektive forhandlinger (ETUC Collective Bargaining and Wage Coordination Committee)  
 • EFS’ Litigation Network (strategisk netværk vedr. EU-Domstolens prak­sis/arbejdsmarkedslovgivning)
 • EFS Arbejdsgruppe om arbejdsmarkeds- og indre markedslovgivning (Labour and internal market legislation Committee)
 • International Society for Labour Law and Social Security
 • EU-Kommissionens rådgivende udvalg for arbejdskraftens frie bevægelighed
 • EU-specialudvalget for arbejdsmarkedet og sociale forhold
 • EU-specialudvalget vedr. etablering af tjenesteydelser
 • Rådet for Menneskerettigheder
 • Beskæftigelsesministeriets implementeringsudvalg.

Interne udvalg og arbejdsgrupper:
EU- og Internationalt Udvalg
Arbejds- og Ansættelsesretligt Udvalg
Koordinationsgruppe om udenlandsk arbejdskraft
Koordinationsmøder med Bruxelles-kontoret.