Retspolitisk ansvar

  • Vikarer
  • Atypisk ansatte og platformsøkonomi

Løbende arbejdsopgaver

  • Aktuelle EU-domme
  • EU-implementering (politisk tovholder for området)
  • Udenlandsk arbejdskraft/udstationering og social dumping
  • Kommunikation

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning:

  • 3F Den grønne gruppe