FH’s socialrådgiverordning

Rådgivning og sagsbehandling af sociale sager for flg. organisationer:
Artistforbundet
Cabin Union Denmark CAU og MCU
Dansk Musiker Forbund
Dansk Skuespillerforbund
Dansk Tandplejerforening
Dansk Told & Skatteforbund
Danske Fodterapeuter
Danske Psykomotoriske Terapeuter
Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører
FAF
Foreningen af Tekniske og Administrative Tjenestemænd (TAT)
Forsikringsforbundet
Frederiksberg Kommunalforening
Kort- og Landmålingsteknikernes Forening
Kriminalforsorgsforeningen
Organistforeningen
Politiforbundet
PROSA
Sammenslutningen af Funktionærer SAFU
Trafikforbundet
VIFTEN – Ansatte i Folketinget under CO10