Team A: Ann-Beth Kirkegaard, Dennis Schnell-Lauritzen, Lene Casadepax, Lotte Dickow Schmidth, Mads Buur Heisel og Ulrik Mayland

Retspolitisk ansvar:

  • Erhvervsuddannelsesloven (Berit Lassen og Mathias Bukhave er biansvarlige)
  • Civil proces (Ulrik Mayland er hovedansvarlig)
  • Kollektive afskedigelser (Berit Lassen er hovedansvarlig)

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

  • BAT Kartellet
  • Dansk Metal