Arbejdsopgaver:
Sekretærfunktion for Mark Strøm Kristoffersen, Lena Larsen, Morten Aastrup, Mette Hørdum Larsen og Ingerlise Buck

Interne udvalg:
Sekretariat for udvalg for Økonomi og Velfærd