(Team C: Anne Gausland, Berit Lassen, Jesper Schäfer Munk og Mathias Bukhave)

Arbejdsområde:

 • Arbejder blandt andet med følgende retspolitiske områder:
  • forskelsbehandling (alder, handicap mv.)
  • funktionærloven
  • foreningsret
  • FH’s interne personalefunktion
  • vikarer
  • tjenestemandsret
  • forvaltningsret
  • ytringsfrihed
  • virksomhedsoverdragelsesloven
  • deltid

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

 • 3F PSHR – hotel og restauration
 • 3F PSHR – rengøring
 • Danske Fodterapeuter
 • Danske Psykomotoriske Terapeuter
 • Kort og Landmålingsteknikernes Forening
 • Radiograf Rådet
 • Radiotelegrafistforeningen af 1917
 • Socialpædagogernes Landsforbund