Retspolitisk ansvar
Funktionærloven
Konkurs
Arbejdsskader  
Konfliktret
Ansættelsesklausuler
Ansættelsesbeviser

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:
3F Industrigruppen
Atorfillit Kattuffiat
Blik- og Rørarbejderforbundet
Centralforeningen for Stampersonel, CS
CO-industri
Danmarks Lærerforening
Dansk El-Forbund
Farmakonomforeningen
Frederiksberg Kommunalforening, FKF
Frie Skolers Lærerforening
Fængselsforbundet
Gentofte Kommunalforening
GIMK
HK
Hærens Konstabel og Korporalforening, HKKF
Kort- og Landmålingsteknikernes Forening
Kriminalforsorgsforeningen
Lærernes Centralorganisation, LC
Personaleforeningen for KL, med tilsluttede institutioner
Prosa
Sammenslutningen af Funktionærer, SAFU
Teknisk Landsforbund
Turistførerforeningen

Løbende arbejdsopgaver
FH’s interne personalefunktion
Sagsbehandling og ESDH
Koordinerende møder (sympatikonflikter)