Arbejdsområde:

  • Arbejder blandt andet med følgende retspolitiske områder:
    • sagsbehandling og ESDH
    • sparring og vidensopsamling
    • FH’s interne personalefunktion
    • formidling til medlemsorganisationer/presse og tjenestemandsret