Retspolitisk ansvar
Ferieloven
Transport – til vands, land og i luften
Pension, herunder ATP og LD

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:
3F Byggegruppen
3F Transportgruppen
3F Offentlig gruppe
BAT-Kartellet
Dansk Metal
Danske Psykomotoriske Terapeuter
Hoffunktionærforeningen
Radiograf Rådet
Radiotelegrafistforeningen af 1917
Trafikforbundet

Løbende arbejdsopgaver
Overenskomstforhandlinger – private område hhv. offentlige