Retspolitisk ansvar

  • Ferieloven
  • Transport – til vands, land og i luften
  • Pension, herunder ATP og LD
  • Konfliktret

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

  • 3F Transportgruppen
  • FAF Filmarbejderforeningen