Retspolitisk ansvar
Ferieloven
Transport – til vands, land og i luften
Pension, herunder ATP og LD

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

3F Transportgruppen
FAF Filmarbejderforeningen

Løbende arbejdsopgaver
Overenskomstforhandlinger – private område hhv. offentlige