Arbejdsområder:
Sekretær og sekretariatsfunktioner for afdelingens jurister, især, Martin Juul Christensen, Berit Lassen, Jeppe Wahl-Brink, Ann-Beth Kirkegaard og Mathias Bukhave

Herunder:
Den Permanente Voldgiftsret
PowerPoint opgaver
Sekretær i team 2 og 3