Arbejdsområde:

 • Sekretær og sekretariatsfunktioner for afdelingens jurister, især Berit Lassen, Teis Halsboe-Larsen, Ann-Beth Kirkegaard, Mathias Bukhave og Jesper Schäfer Munk.
  Herunder:
  • Den Permanente Voldgiftsret
  • Afskedigelsesnævnet
  • PowerPoint opgaver
  • Fagretlige sager i team A, B og C
  • ESDH-projekt – implementering af nyt sagssystem