Arbejdsområde:

Daglig repræsentant på FH’s EU-kontor. EU-kontorets opgave er at:

  • Understøtte og varetage FH’s europæiske interessevaretagelse på enkeltsager og bredere initiativer i forhold til EU-institutionerne, den europæiske fagbevægelse og andre relevante samarbejdspartnere i tæt samarbejde med kollegaer og ledere
  • Bidrage til et højt viden- og informationsniveau blandt kollegaer og ledere, herunder udarbejdelse af årshjul og beskrivelse af hvert formandskabs prioriteter. Bidrage til ugentligt nyhedsbrev om aktuelle EU-sager
  • Vedligeholde og udvikle et stærkt netværk i ETUC, embedsværket og beslutningstagere i Kommissionen, Europa-Parlamentet, ØSU, den danske repræsentation og repræsentanter for fagbevægelsen fra de øvrige EU-lande, Den årlige nytårsreception på FH’s kontor i Bruxelles
  • Fremme fortællingen, forståelsen og respekten for den danske model i Bruxelles.

FH’s europæiske og politikudvikling på områderne:

  • EU’s sociale søjle
  • Direktiv vedr. platformsbeskæftigede og algoritmeledelse
  • EU-konkurrenceregler og selvstændige
  • Atypiske ansættelser (new forms of work, arbejdstagerbegreb)
  • Fri bevægelighed og social dumping
  • Ligestilling/ ligestillingsstrategi.