Arbejdsområde:

Repræsentant på FH’s EU-kontor og ansvarlig for praktikanten. EU-kontorets opgave er at:

 • Understøtte og varetage FH’s europæiske interessevaretagelse på enkeltsager og bredere initiativer i forhold til EU-institutionerne, den europæiske fagbevægelse og andre relevante samarbejdspartnere i tæt samarbejde med kolleger og ledere
 • Bidrage til et højt viden- og informationsniveau blandt kollegaer og ledere, herunder udarbejdelse af årshjul og beskrivelse af hvert formandskabs prioriteter. Bidrage til ugentligt nyhedsbrev om aktuelle EU-sager
 • Vedligeholde og udvikle et stærkt netværk i ETUC, embedsværket og beslutningstagere i Kommissionen, Europa-Parlamentet, ØSU, den danske repræsentation og repræsentanter for fagbevægelsen fra de øvrige EU-lande, Den årlige nytårsreception på FH’s kontor i Bruxelles
 • Fremme fortællingen, forståelsen og respekten for den danske model i Bruxelles

FH’s europæiske og politikudvikling på områderne:

 • Hovedtovholder på udarbejdelse af årshjul med FH-relevante sager på Kommissionens arbejdsprogram, samt halvårlig orientering af DL, ALE og FU i forhold til FH relevante sager i Rådet mv.
 • Grønne og digitale omstilling, herunder Bruxelles-seminar om lønmodtagernes rolle
 • MFF og Genopretningsfonden
 • EU’s sociale søjle
 • Direktiv om arbejdsvilkår for platformsansatte
 • Høring om konkurrenceregler og selvstændige
 • Atypiske ansættelser (new forms of work, arbejdstagerbegreb)
 • Fri bevægelighed og social dumping
 • Løntransparensdirektiv
 • Ligestilling/ ligestillingsstrategi
 • Dagpengemekanisme/Forordning 883
 • Individuelle læringskonti
 • Den årlige nytårsreception på FH’s kontor i Bruxelles