Retspolitisk ansvar
Konkurs
Arbejdsmiljø og AMR
Atypisk ansatte og platformsøkonomi

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:
3F Industrigruppen
Atorfillit Kattuffiat
Blik- og Rørarbejderforbundet
Centralforeningen for Stampersonel, CS
CO-industri
Danmarks Lærerforening
Dansk El-Forbund
Farmakonomforeningen
Frederiksberg Kommunalforening, FKF
Frie Skolers Lærerforening
Fængselsforbundet
Gentofte Kommunalforening
GIMK
HK
Hærens Konstabel og Korporalforening, HKKF
Kort- og Landmålingsteknikernes Forening
Kriminalforsorgsforeningen
Lærernes Centralorganisation, LC
Personaleforeningen for KL, med tilsluttede institutioner
Prosa
Sammenslutningen af Funktionærer, SAFU
Teknisk Landsforbund Turistførerforeningen