Retspolitisk ansvar:

 • Social Dumping (Niels Sørensen er biansvarlig)
 • Platformsarbejde (Niels Sørensen er biansvarlig)
 • Arbejdsklausuler/infrastruktur (Niels Sørensen er biansvarlig)
 • Boligforhold for udenlandske arbejdstagere (Niels Sørensen er biansvarlig)
 • Unges arbejdsmiljø (Lisbeth Snedker er biansvarlig)
 • Det formelle arbejdsmiljøsystem, AMO/MED (Niels Sørensen er biansvarlig)
 • The Right to Disconnect (Niels Sørensen er biansvarlig)
 • 2.generationsreformer (Niels Sørensen er biansvarlig)
 • Grænseløst arbejde/ balance arbejde/fritid /arbejdstid og hviletid (Anne Helbo Jespersen er hovedansvarlig)
 • Natarbejde (Anne Helbo Jespersen er hovedansvarlig)
 • Ulykker (Niels Sørensen er hovedansvarlig)
 • Folketingsvalg (Niels Sørensen er hovedansvarlig)
 • EU arbejdsmiljø