Arbejdsområde:

 • Social Dumping
 • Platformsarbejde
 • Algoritmeledelse
 • EU-arbejdsmiljø
 • Arbejdsklausuler/infrastruktur
 • Boligforhold for udenlandske arbejdstagere
 • Unge i fritidsjob
 • 2. generationsreformer
 • Unges arbejdsmiljø
 • Det formelle arbejdsmiljøsystem
 • Arbejdsmiljøpolitisk udvalg (AMPU)