Arbejdsområder:
Sekretær og sekretariatsfunktioner for afdelingens jurister, især María Muñiz Auken, Rune Asmussen og Pernille Leidersdorff-Ernst

Herunder:
Stedfortræder for Naja Brønager vedr. HK-kontakten til Arbejdsretten og DA
Arbejdsnedlæggelser
Afløser i reception
Kommunikation/hjemmeside/formidling af juridiske sager