(Team C: Anne Gausland, Berit Lassen, Jesper Schäfer Munk og Mathias Bukhave)

Arbejdsområde:

 • Arbejder blandt andet med følgende retspolitiske områder:
  • immaterialret
  • Tvistighedsnævnet
  • forvaltningsret
  • kollektiv afskedigelser
  • deltid
  • erhvervsuddannelsesloven
  • funktionærloven
  • ansættelsesbeviser
  • ansættelsesklausuler

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

 • 3F Offentlig Gruppe
 • BUPL
 • CO10
 • Danmarks Lærerforening
 • Dansk Kirkemusikerforening
 • Dansk Kordegnsforening
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Dansk Sygeplejeråd (DSR)
 • Danske Bandagister
 • Finansforbundet
 • Foreningen af Dansk Kirkegårdsledere
 • Gentofte Kommunalforening
 • HK Kommunal
 • HK Stat
 • Kirkekultur.nu
 • Kost- og Ernæringsforbundet
 • Lærernes Centralorganisation
 • Organistforeningen
 • Personaleforeningen for KL
 • Viften ansatte i Folketinget