Retspolitisk ansvar

 • Atypisk ansatte og platformsøkonomi
 • Vikarer
 • Immaterialret

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

 • 3F Offentlig gruppe
 • Dansk Kirkemusikerforening
 • Dansk Kordegnsforening
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Foreningen af Danske Kirkegårdsledere
 • Kirkekultur.nu
 • Kost- og Ernæringsforbundet
 • Organistforeningen
 • Personaleforeningen for KL
 • Socialpædagogerne
 • Viften – ansatte i Folketinget

Løbende arbejdsopgaver

 • Arbejdsgruppe vedr. atypiske ansatte
 • AAU (sekretærfunktion) 
 • Atypisk ansatte og platformsøkonomi
 • Overenskomstforhandlinger – private område hhv. offentlige
 • Forhandlingsfællesskabets juridiske gruppe Sparring og vidensopsamling