Arbejdsopgaver – medlemsorganisationer:

 • Fødevareforbundet NNF
 • Ergoterapeutforeningen
 • Danske Fysioterapeuter
 • Dansk Told og Skatteforbund
 • Foreningen af Danske Inseminører
 • JID –Jordbrugsteknologer
 • Spillerforeningerne
 • Skuespillerforbundet
 • Dansk Artist Forbund
 • Dansk Musikerforbund
 • FAF (Filmarbejderforeningen)
 • Medieforbundet i DR
 • Danmarks Radios Symfoniorkester
 • Foreningen DR’s Underholdningsorkester
 • Dansk Kirkemusiker Forening
 • Kirkekultur.nu
 • Dansk Kor Forbund    
 • Organistforeningen
 • Musikere i Forsvaret
 • Musikergruppen i CO10
 • Landsdelsorkestermusikernes Fællesråd
 • Forsikringsforbundet
 • CAU
 • Serviceforbundet
 • Danske Tandplejere
 • Dansk Bandagister
 • Danske Fodterapeuter
 • FOA
 • SL (Socialpædagogerne)
 • OAO
 • DOBL (Det Offentlig Beredskabs Landsforbund)
 • Politiforbundet

Arbejdsopgaver ud over sagsførelse:
AAU (sekretærfunktion), tvistighedsnævnet, samarbejdsområdet, atypisk ansatte og platformsøkonomi, vikarer, immaterialret og erhvervsuddannelsesloven

Interne udvalg og arbejdsgrupper:
Arbejdsgruppe vedr. atypiske ansatte