Retspolitisk ansvar
Atypisk ansatte og platformsøkonomi
Erhvervsuddannelsesloven
Vikarer
Immaterialret

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:
Medieforbundet i DR
Serviceforbundet
Socialpædagogerne
OAO
DOBL – Det Offentlige Beredskabs landsforbund
Halinspektørerne
Danmarks Symfoniorkester
Dansk Kirkemusiker Forening
Kirkekultur.nu
Dansk Formandsforening
Dansk Kor Forbund
Organistforeningen
Musikere i Forsvaret
Musikergruppen i CO10
Landsorkestermusikernes fællesråd
Danske Bandagister
Danske Fodterapeuter

Løbende arbejdsopgaver
Arbejdsgruppe vedr. atypiske ansatte
AAU (sekretærfunktion)
Tvistighedsnævnet  
Samarbejdsområdet
Atypisk ansatte og platformsøkonomi
Overenskomstforhandlinger – private område hhv. offentlige
Forhandlingsfællesskabets juridiske gruppe Sparring og vidensopsamling