Team C: Anne Gausland, Berit Lassen, Mathias Bukhave og María Auken

Retspolitisk ansvar:

 • Immaterialret (Anne Gausland er biansvarlig)
 • Kollektive afskedigelser (Lene Casadepax er biansvarlig)
 • Erhvervsuddannelsesloven (Lene Casadepax er hovedansvarlig)
 • Forvaltningsret (María Auken er hovedansvarlig)
 • Funktionærloven (María Auken er hovedansvarlig)
 • Ansættelsesbeviser (Mathias Bukhave er hovedansvarlig)
 • Ansættelsesklausuler (Mathias Bukhave er hovedansvarlig)

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

 • 3F Offentlig Gruppe
 • CO10
 • Danmarks Lærerforening
 • Dansk Kirkemusikerforening
 • Dansk Kordegnsforening
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Dansk Sygeplejeråd (DSR)
 • Foreningen af Dansk Kirkegårdsledere
 • Gentofte Kommunalforening
 • HK Kommunal
 • HK Stat
 • Kirkekultur.nu
 • Kost- og Ernæringsforbundet
 • Lærernes Centralorganisation
 • Organistforeningen
 • Personaleforeningen for KL
 • Socialpædagogernes Landsforbund
 • Viften ansatte i Folketinget