Team C: Anne Gausland, Berit Lassen, Mathias Bukhave og María Auken

Retspolitisk ansvar:

 • Virksomhedsoverdragelsesloven (Ann-Beth Kirkegaard og Camilla Linea Nørgaard Jepsen er biansvarlige)
 • Foreningsret (Rune Asmussen er hovedansvarlig)
 • Immaterialret (Berit Lassen er hovedansvarlig)
 • Kontraktsret (Ulrik Mayland er hovedansvarlig)
 • Vikarer (Lotte Dickow Schmidt er hovedansvarlig)
 • Ytringsfrihed (María Auken er hovedansvarlig)
 • Ansættelsesbeviser (Mathias Bukhave er hovedansvarlig)

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

 • Centralforeningen for Stampersonel
 • Danske Bioanalytikere
 • Danske Skov og Landskabsingeniører
 • Farmakonomforeningen
 • Finansforbundet
 • HKKF
 • Hoffunktionærforeningen
 • OAO
 • Politiforbundet
 • Skovfogedernes CO10
 • Teknisk Landsforbund
 • Uddannelsesforbundet