Retspolitisk ansvar
Arbejdsskader
Arbejdsmiljø og AMR
Tjenestemandsret
GDPR

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:
JID – Jordbrugsteknologer
Forsikringsforbundet
CAU
Serviceforbundet, bortset fra Frisør
Danske Tandplejere
Dansk Formandsforening
Politiforbundet
Danmarks Symfoniorkester
Dansk Kirkemusiker Forening
Kirkekultur.nu
Dansk Kor Forbund
Organistforeningen
Musikere i Forsvaret
Musikergruppen i CO10
Landsorkestermusikernes fællesråd
Danske Bandagister
Danske Fodterapeuter

Løbende arbejdsopgaver
Undervisning Konventum
Arbejdsskadeordning (socialrådgiverne)
Erhvervssygdomsudvalget
GDPR
Arbejdsmiljø og AMR
Tjenestemandsret