Team A: Ann-Beth Kirkegaard, Dennis Schnell-Lauritzen, Lene Casadepax, Lotte Dickow Schmidth, Mads Buur Heisel og Ulrik Mayland

Retspolitisk ansvar:

 • Arbejdsskader (Mina Bernardini er biansvarlig)
 • Arbejdsmiljø og AMR (Mathias Bukhave er biansvarlig)
 • GDPR (Mathias Bukhave er hovedansvarlig)
 • Virksomhedsoverdragelsesloven (Anne Gausland er hovedansvarlig)
 • Arbejdsgruppe om virksomhedsoverdragelse (Anne Gausland er hovedansvarlig)
 • Ytringsfrihed (María Auken er hovedansvarlig)

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

 • CAU – Cabin Attendants Union
 • Dansk Formandsforening
 • Danske Tandplejere
 • DOBL – Det offentlige beredskabs landsforbund
 • Forsikringsforbundet
 • HI – Halinspektørerne
 • JID – Jordbrugsteknologer
 • Serviceforbundet
 • Turistførerforeningen