Retspolitisk ansvar

 • Arbejdsskader
 • Arbejdsmiljø og AMR
 • Ytringsfrihed
 • GDPR
 • Virksomhedsoverdragelsesloven

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

 • CUD – Cabin Union Denmark
 • Dansk Formandsforening
 • Danske Tandplejere
 • DOBL – Det Offentlige Beredskabs Landsforbund
 • Forsikringsforbundet
 • Halinspektørerne
 • JID – Jordbrugsteknologer
 • Serviceforbundet
 • Turistførerforeningen