Retspolitisk ansvar

 • Arbejdsskader
 • Arbejdsmiljø og AMR
 • Tjenestemandsret
 • GDPR

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

 • CUD – Cabin Union Denmark
 • Dansk Formandsforening
 • Danske Tandplejere
 • DOBL – Det Offentlige Beredskabs Landsforbund
 • Forsikringsforbundet
 • Halinspektørerne
 • ID – Jordbrugsteknologer
 • Serviceforbundet
 • Turistførerforeningen

Løbende arbejdsopgaver

 • Undervisning Konventum
 • Arbejdsskadeordning (socialrådgiverne)
 • Erhvervssygdomsudvalget
 • GDPR
 • Arbejdsmiljø og AMR
 • Tjenestemandsret
 • Ansvarssager
 • Kollektive afskedigelser