Arbejdsområde:
Sekretær og sekretariatsfunktioner for afdelingens jurister, især Evelyn Jørgensen og Teis Halsboe Larsen

Herunder
Fællesmøder
Udsendelse af sympatikonflikter
Fagretlige sager i team B