Arbejdsområde:
Sekretær og sekretariatsfunktioner for afdelingens jurister, især Evelyn Jørgensen, Lene Casadepax, Ulrik Mayland og Lotte Dickow Schmidth (team 1),

Herunder
Sekretærkontakt til Arbejdsretten og DA
Arbejdsnedlæggelser
Udsendelse af sympatikonflikter