FH udarbejder jævnligt et jobcenterindeks, der har til formål at måle og sammenligne jobcentrenes aktive indsats over for forsikrede arbejdsløse i hele landet. FH’s nyeste jobcenterindeks gælder for perioden 4. kvartal 2019.

Fokus i FH’s jobcenterindeks er, om de arbejdsløse får den bedst mulige indsats i jobcentrene til at komme tilbage til arbejdslivet. I centrum i FH’s jobcenterindeks er bl.a., om jobcentrene tilbyder opkvalificering til de arbejdsløse, hvor meget aktivering de tilbyder de arbejdsløse og om dette hjælper dem hurtigere i arbejde.

Det er indsatser, som koster penge på den korte bane, men som på lidt længere sigt er afgørende for at hjælpe de arbejdsløse i varig beskæftigelse. Der måles på, hvor længe de arbejdsløse er ledige, da det er en god indikation på, om indsatsen virker.

På den vis giver FH’s jobcenterindeks et overordnet indblik i, hvor gode kommunerne er til at hjælpe de arbejdsløse og investere i dem til gavn for både de arbejdsløse og kommuneøkonomien, eller om de arbejdsløse overlades til sig selv.

Hermed er FH’s jobcenterindeks en helt anden type måling end mange af de andre målinger der findes, som ofte har effektivitetsforbedringer og besparelsespotentiale i centrum.

I FH’s jobcenterindeks bliver de enkelte jobcentres samlede indsats målt ved, hvor godt de klarer sig på følgende konkrete indsatsområder:

 • Brug af opkvalificering/uddannelse i aktiveringsindsatsen
 • Længde af sygedagpengeperioder
 • Merledighed blandt ikke-vestlige indvandrere
 • Aktiveringsomfang generelt
 • Længde af ledighedsperioder

På baggrund af disse indsatsområder placeres jobcentrene i et samlet indeks, der udtrykker, hvordan de samlet set klarer sig.

Nedenfor fremgår en liste over de 10 bedst placerede og de 10 dårligst placerede jobcentre i hele landet samt en nærmere beskrivelse af, hvorfor de placerer sig, som de gør.

I top 10 har vi medtaget 11 jobcentre, da hele fire jobcentre placerer sig på 6. pladsen med den samme scorer. Ligeledes er 10. pladsen også delt, da Skanderborg og Esbjerg-Fanø klarer sig lige godt i indekset.

Top 10 jobcentre

De 10 (11) jobcentre, der samlet set klarer sig bedst på de frem indsatsområder, er:

 1. Billund
 2. Holstebro
 3. Middelfart
 4. Varde
 5. Hjørring
 6. Haderslev
 7. Furesø
 8. Jammerbugt
 9. Aalborg
 10. Skanderborg
 11. Esbjerg-Fanø

Billund

Billund jobcenter ligger nummer et i indekset. Det skyldes en høj score på alle parametre, men især når det gælder uddannelsesandelen ligger Billund på en suveræn førsteplads med en score på 50,1 pct., mens landsgennemsnittet er 19,5 pct.

Holstebro

På andenpladsen kommer Holstebro jobcenter. Holstebro scorer også højt på uddannelsesandelen med en score på 33,6 pct. i forhold til landsgennemsnittet på 19,5 pct. Derudover scorer det også højt på aktiveringsgraden med en score på 35,0 pct., hvor landsgennemsnittet er 24,6 pct.

Middelfart

Herefter følger Middelfart jobcenter på en tredjeplads. Denne placering skyldes især gode placeringer på områderne varighed af sygedagpenge og varighed af ledighedsforløb. På parameteren varighed af sygedagpenge ligger jobcenteret på 41,0 uger i forhold til landsgennemsnittet på 46,1 uger, og på varigheden af ledighedsforløbet er scoren 32,5 uger, mens landsgennemsnittet er 37,2 uger.

Varde

På fjerdepladsen ligger Varde jobcenter. Denne placering skyldes en score på 41,1 uger på parameteren varighed af sygedagpenge, mens landsgennemsnittet er 46,1 uger, og en scorer på 33,4 uger på parameteren varighed af ledighedsforløb, hvor landsgennemsnittet er 37,2 uger.

Hjørring

Hjørring jobcenter ligger nummer fem i indekset. Dette skyldes en høj uddannelsesandel på 40,4 pct., mens landsgennemsnittet er 19,4 pct. Derudover ligger jobcenteret også godt i forhold til merledigheden hos ikke vestlige, da denne er -0,8 uger, og landsgennemsnittet er 3,9 uger.

Haderslev

På en delt sjetteplads ligger Haderslev, Furesø, Jammerbugt og Aalborg jobcenter. Haderslev jobcenters gode placering skyldes en score på 34,6 pct. på uddannelsesandelen, og en score på -1,7 ugers merledighed hos ikke vestlige. Dette skal ses i forhold til et landsgennemsnit på henholdsvis 19,5 pct. og 3,9 uger på de to indikatorer.

Furesø

Furesø jobcenters gode placering skyldes en score på 40,4 uger på parameteren varighed af sygedagpenge, hvilket er lavt i forhold til landsgennemsnittet på 46,1 uger. Derudover ligger merledigheden hos ikke vestlige på 0,8 uger, hvilket også trækker placeringen op.

Jammerbugt

Jammerbugt jobcenters placering skyldes en uddannelsesandel på 35,8 pct. i forhold til landsgennemsnittet på 19,5 pct. Derudover har jobcenteret også en god placering på parameteren merledighed hos ikke vestlige, der ligger på -0,8 uger, mens landsgennemsnittet er 3,9 uger.

Aalborg

Aalborgs placering skyldes en score på 41,0 uger på indikatoren varighed af sygedagpenge og en uddannelsesandel på 33,6 pct. På disse to indikatorer er landsgennemsnittet henholdsvis 46,1 uger og 19,5 pct.

Skanderborg

På en delt tiendeplads kommer jobcentrene i Skanderborg og Esbjerg-Fanø. Skanderborg har en relativ god scorer på tre parametre, der gør at det kommer med i top ti. Det er indikatoren uddannelsesandel, hvor de scorer 34,5 pct., merledigheden hos ikke vestlige, der ligger på -0,9 uger og varighed en af ledighedsforløb der ligger på 34,5 uger. Landsgennemsnittet på disse tre indikatorer er 19,5 pct., 3,9 uger og 37,2 uger.

Esbjerg-Fanø

Esbjerg-Fanø jobcenter klarer sig godt på parameteren varighed af sygedagpenge, der ligger på 41,6 uger i forhold til landsgennemsnittet på 46,1 uger.