Treparter 2022

20. januar: Lønkompensationsordningen forlænges frem til og med den 15. februar

Treparter 2021

10. december: Trepartsaftale om forlængelse af midlertidig arbejdsfordelingsordning og lønkompensation
23. november: Trepartsaftale om suspendering af arbejdsgiverperioden samt ordning med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn.
12 november: Trepartsaftale om coronapas.
6. oktober: Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft.
13. april: Trepartsaftale om tilpasning af lønkompensationsordningen i forbindelse med gradvis genåbning af Danmark.
26. marts: Trepartsaftale om at forlænge lønkompensationsordningen frem til den 30. juni 2021, indgået i marts 2021
14. januar : Trepartsaftale om forlængelse af lønkompensation i alle brancher indgået i januar 2021

Treparter 2020

22. december: Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen
21. dec: Trepartsaftale om justeringer af IGU-ordningen indgået i december 2020
10. december: Trepartsaftale om genindførsel af lønkompensationsordningen
27. november: Trepartsaftale om forlængelse af midlertidig arbejdsfordelingsordning
21. november: Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar
7. november: Trepartsaftale om lokal lønkompensationsordning som følge af ekstraordinær smitteudvikling i Nordjylland.
10. september: Trepartsaftale om midlertidig ordning med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn som følge af covid-19.
31. august: Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked.
5. juni: Trepartsaftale om gradvis udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning indgået i juni 2020
28. maj: Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder.
18. april: Aftale om forlængelse af trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation.
30. marts: Aftale om styrkelse af trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation
24. marts: Trepartsaftale om vilkår for lærlinge og elever i den midlertidige lønkompensationsordning
15. marts: Trepartsaftale om midlertidig lønkompensation.