Hvem er undtaget fra tidsregistrering?

Det er tale om en ganske begrænset gruppe lønmodtagere. Man skal være ”selvtilrettelægger” for at være undtaget. Det betyder i praksis, at man skal have en stilling med meget vide…