Skal arbejdstid registreres på daglig basis?

Der er ikke loven fastlagt rammer for, hvor ofte registrering af arbejdstid skal ske. Det er som udgangspunkt op til arbejdsgiver, hvor ofte medarbejderen forpligtes til at tidsregistrere, fx om…

Hvordan registreres sociale firmaarrangementer?

Foregår arrangementet eller dele af arrangementet inden for normal arbejdstid, så skal det registreres som arbejdstid. Tid efter normal arbejdstid skal ikke registreres, medmindre medarbejderen er pålagt at deltage i…

Skal der afsættes tid til tidsregistrering?

Opgaven med tidsregistrering må forventes at være så tidsmæssigt begrænset, at der næppe skal afsættes særskilt tid til dette, men registreringen af arbejdstid skal foregå i arbejdstiden.