Nej. A-kassen kontrollerer, om arbejdsfordelingsanmeldelsen er i overensstemmelsen med loven med henblik på lovlig udbetaling af dagpenge. Du er forpligtet til at meddele A-kassen, om der er sket ændringer i arbejdstimetallet i forhold til de oplysninger, du har givet på dagpengekortet. A-kassen foretager stikprøver i perioden indtil den 31. december 2020.