Nej.

Formålet med at afskaffe store bededag er at øge arbejdstiden med en ekstra arbejdsdag om året.

Efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2024 kan der på ny indgås aftaler om at holde fri på store bededag mv.

Loven forhindrer ikke, at den enkelte lønmodtager kan indgå aftaler med arbejdsgiveren om fx at afvikle ferie eller holde fri på den dag, der tidligere var store bededag.

Enkelte virksomheder oplyste allerede i forbindelse med lovens indgåelse, at de ville fastholde store bededag som fridag. En konkret aftale herom kan imidlertid først indgås efter 1. januar 2024.