Ja.

Hvis afskaffelsen af store bededag indebærer ændringer i din løn og arbejdstid, er din arbejdsgiver forpligtet til at oplyse dig herom.

Det er også FH’s opfattelse, at såfremt du er månedslønnet, så vil du have krav på at få oplyst udbetalingsterminerne i din ansættelseskontrakt eller i et tillæg hertil.