Nej, men det er en betingelse, at ordningen er anmeldt til jobcenteret senest samtidig med, at arbejdsfordelingen træder i kraft. Ellers vil ar­bejdsfordelingen (retten til supplerende dagpenge) som udgangspunkt falde bort.