Nej, du kan selv vælge, om du bruger ferie eller afspadsering, når du holder fri. Og du kan også aftale med din arbejdsgiver, at du holder andre former for fridage – eksempelvis feriefridage.

Såfremt du hverken har ferie eller afspadsering der kan afvikles, så kan din arbejdsgiver forlange at du afholder fridagene uden
betaling.