Nej. Alle aftaler om frihed på store bededag eller kompenserende frihed for arbejde på store bededag, der er indgået før den 1. januar 2024, bliver ugyldige. Efter 1. januar 2024 kan der indgås nye aftaler om frihed på store bededag mv.

Sådanne aftaler kan både indgås individuelt eller kollektivt – eksempelvis ved at tillidsrepræsentanten og virksomheden indgår en lokalaftale.