Arbejdstiden stiger automatisk pr. 1. januar 2024 for alle lønmodtagere, der hidtil har haft fri på store bededag eller ret til kompenserende frihed for arbejde på store bededag.

Arbejdsgivere, der ikke ønsker at bruge din arbejdskraft på den dag, der tidligere var store bededag, kan indenfor ledelsesrettens rammer varsle nedsættelse af arbejdstiden med varsling svarende til opsigelsesvarslet.

Hvis arbejdsgiver nedsætter arbejdstiden, så du ikke skal arbejde på den dag, der tidligere var store bededag, skal der heller ikke betales løn for store bededag. Men du skal kompenseres i den periode, hvor opsigelsesvarslet løber.

Du kan læse om kompensation for henholdsvis månedslønnede og timelønnede i andre spørgsmål/svar her på siden.

Arbejdsgiver kan også vælge at lægge den ekstra arbejdstid på et andet tidspunkt i løbet af året. I så fald skal du kompenseres for den ekstra arbejdstid. Se spørsmål/svar vedrørende kompensation.

Arbejdsgiver kan også aftale med lønmodtager, at der ikke arbejdes på store bededag. Sådanne aftaler kan først indgås efter 1. januar 2024.