Covid-19 er fra  den 1. februar 2022 ikke længere en samfundskritisk sygdom i Danmark og diverse restriktion ophæves hermed.

For lønmodtagere betyder det, at arbejdsgivere ikke fra den 1. februar 2022 har mulighed for at kræve at se et coronapas, da det efter lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v., kun er muligt for arbejdsgiver at kræve coronapas så længe covid-19 er en samfundskritisk sygdom.

Det kun i helt særlige tilfælde være muligt for arbejdsgiver, at kræve at medarbejdere fremviser et gyldigt coronapas.

Dette begrænser sig efter FH’s vurdering til arbejde, hvor medarbejdere er i direkte kontakt med borgere i risikogrupper og lign.

Derudover betragter FH kontrol af coronapas som en kontrolforanstaltning, der jf. DA og FH’s aftale om kontrolforanstaltninger skal varsles med 6 ugers varsel.

Ovenstående er et udtryk for FH’s vurdering, og der er arbejdsgiverorganisationer, som vurderer, at arbejdsgivere kan kræve at se coronapas.