Det kan arbejdsgiver ikke, da Aftalen om kontrolforanstaltninger ikke giver mulighed for indhentelse af helbredsoplysninger.