Nøglepersoner kan undtages fra arbejdsfordelingen. Personer i uddannelse kan også fritages. Alle øvrige skal omfattes af arbejdsfordelingen.