Ja, det fremgår af aftalen, at der ikke er noget til hinder for, at en arbejdsfordeling kan afbrydes før tid – af arbejdsgiveren.