Normalt skal hovedferie varsles med 3 måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel.

Hvis særlige omstændigheder hindrer, at arbejdsgiveren anvender det fulde varsel, kan ferien varsles med et kortere varsel.

Situationen med Corona og COVID-19 har medført en helt ekstraordinær og uforudsigelig situation for både virksomheder og ansatte, der kan begrunde ganske korte varsler.

Der vil dog altid være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Du anbefales derfor at tage kontakt til din fagforening, hvis du er i tvivl, om din arbejdsgiver må tilsidesætte de normale varslingsregler.

Det er kun din restferie (eller ikke-afholdt hovedferie) for ferieåret 2019/2020, som arbejdsgiver kunne pålægge dig at holde inden 1. maj.

Ferie optjent i 2019 (1. januar – 31. august) kan varsles til afholdelse efter 1. maj