Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v. er ophævet.

Efter den 1. februar 2022 vil det derfor kun i helt særlige tilfælde være muligt for arbejdsgiver, at kræve at deres medarbejdere testes for covid-19.

Dette begrænser sig efter FH’s vurdering til arbejde, hvor medarbejdere er i direkte kontakt med borgere i risikogrupper og lign.