Ja, ferielovens almindelige regler om varsling og afvikling af ferie gælder fortsat. Det vil sige restferie kan varsles med 1 måneds varsel. Men i givet fald skal der fortsat være ferie nok til at holde 3 ugers hovedferie.

Og eventuelle feriedage i en hjemsendelsesperiode vil tælle med i det samlede antal fridage du kan blive pålagt at afvikle i perioden.