Ja.

Nye fridage eller fri på store bededag kan for fremtiden aftales med arbejdsgiver.

Aftaler om fri på store bededag, der er indgået før 1. januar 2024, bliver dog ugyldige og skal aftales på ny efter 1. januar 2024, hvis de skal være gældende. Men fra 1. januar 2024 og frem er der aftalefrihed igen.