Hvis du har ret til et løntillæg på 0,45 % af din årsløn, men stopper på dit arbejde inden slutningen af året, skal du have udbetalt den del af tillægget, som du har opsparet siden den seneste udbetaling.

Hvis din arbejdsgiver fx har valgt at udbetale løntillægget med maj- og augustlønningerne, og du fratræder ved udgangen af oktober, skal du ved fratrædelsen have udbetalt den del af tillægget, som du har opsparet i september og oktober.