Som timelønnet får du løn for de timer, du arbejder. Du bliver derfor ikke særligt kompenseret for arbejde på store bededag, men får løn for de timer, du arbejder. Dine almindelige tillæg – som fx forskudttidstillæg, og overarbejdstillæg – finder anvendelse. Særlige tillæg for arbejde på store bededag – fx helligdagstillæg – bortfalder.