Hvis du som timelønnet har fri med løn på store bededag, uden at der gælder særlige optjeningsregler eller regler for opsparing af tid, bortfalder disse vilkår.

Du vil herefter skulle arbejde som normalt på den ekstra arbejdsdag og vil modtage almindelig betaling herfor.

Det er i forarbejderne til loven anført at du vil blive kompenseret for den øgede arbejdstid, men der er ikke taget stilling til hvordan kompensationen skal ske.