Hvis du ikke har mulighed for at arbejde hjemme under din selvisolation, har din arbejdsgiver ret til refusion af sygedagpenge fra 1. fraværsdag i denne situation. Du har derfor ret til løn under sygdom eller sygeløn.