Nej.

Hvis du er månedslønnet, kan der opstå situationer, hvor den ekstra arbejdstid først falder efter, du allerede har fået noget af kompensationen udbetalt.

Hvis du får løntillægget udbetalt med hver månedsløn, kan dette fx være tilfældet, hvis den ekstra arbejdstid placeres på det, der tidligere var store bededag (i april eller maj), men du fratræder din stilling ved udgangen af februar.

I en sådan situation skal du ikke tilbagebetale den del af kompensationen, som du har fået udbetalt med din løn for januar og februar.

Modsat kan der også opstå situationer, hvor den ekstra arbejdsdag falder, før du har fået hele kompensationen udbetalt.

Hvis du får løntillægget udbetalt med hver månedsløn, kan dette fx være tilfældet, hvis den ekstra arbejdsdag placeres på det, der tidligere var store bededag (i april eller maj), og du fratræder din stilling ved udgangen af juni.

Du vil således have arbejdet hele den ekstra arbejdsdag, men kun have fået halvdelen af kompensationen. I en sådan situation har du ikke krav på at få udbetalt den resterende del af kompensationen.

Du har dog krav på at få udbetalt det tillæg, som du har opsparet siden den seneste udbetaling.